·  Nasz oddział

·  Aktualności

·  Zarząd

·  Imprezy

·  Odznaki


Kontakt

Home

 

 

 

 

 

 

JUBILEUSZ 15 – lecia OW PTTK w Chełmie

 

 

      W uroczystościach związanych z 15- leciem Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie, brały udział:

-przedstawiciel Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności MON -  płk. Jacek Treichel,

- przedstawiciel Wojskowego Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie - Joanna Macenowicz,

- Prezes Stowarzyszenia Wojskowego Sport – Turystyka – Obronność - ppłk rez. Jerzy Kufel.

- Marszałek Województwa  Lubelskiego: Krzysztof Grabczuk,

- przedstawiciel  Wojewody Lubelskiego – Waldemar Madej,

- Przewodniczący Rady Miasta  Chełm – Zygmunt Gardziński,

- Dyrektor Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki, Urzędu  Miasta Chełm - Elżbieta BajkiewiczKaliszczuk,

-  przewodnik geocachingu na województwo lubelskie- Łukasz Śliwinski,

- Prezes Zarządu Oddziału PTTK we Włodawie- Mieczysław Tokarski,

- Wiceprezes Zarządu Oddziału PTTK w Chełmie – Sławomir Korpysz,

- Prezes Uczelnianego Koła PTTK Edukacji Krajoznawczej w Zielonej Górze - prof. Pola Kuleczka,

- Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Kaliszu – Adam Gostyński,

 - Prezes Zarządu Oddziału PTTK w Pabianicach-  Sławomir Szczesio,

- przedstawiciel Dowódcy Garnizonu Chełm – kpt. Dominik Zych,

- Kierownik Klubu Wojskowego – płk. Eugeniusz Kużnar,

- sympatycy krajoznawstwa, grupa dzieci ze Zespołu Szkół w Dorohusku

  z Bernadetta Czyżewska i rodzicami dzieci na czele.

 

      W uznaniu zasług  w wieloletniej społecznej pracy dla rozwoju turystyki i krajoznawstwa w środowisku wojskowym, wyróżnione zostają przez Ministerstwo Sportu i Turystyki

Kol. Zofia NYCZ

Kol. Jolanta PAWLAK –PALUSZEK, -

Odznaką HONOROWĄ  „ZA  ZASŁUGI DLA TURYSTYKI”                

 

      Za promocję walorów krajoznawczych regionu Lubelszczyzny. popularyzacje turystyki kwalifikowanej i krajoznawstwa niżej wymienionym  osobom Marszałek Województwa Lubelskiego wręczył medale   „Za Zasługi dla Lubelszczyzny”: Agnieszce Jaroszyńskiej, Tadeuszowi OTAP. Edwardowi Iłenda ,Robertowi Iłenda , Witoldowi Kliza oraz  Oddziałowi Wojskowemu PTTK
w Chełmie. 

 

      Za wieloletnią społeczną pracę dla rozwoju turystyk kwalifikowanej i krajoznawstwa, Uchwałą Zarządu Głównego PTTK wyróżnieni zostali BRĄZOWA HONOROWĄ ODZNAKĄ PTTK, następujące osoby:

Jolanta PAWLAK – PALUSZEK, Robert WŁODARSKI, Janusz Rogowski.

Za duży wkład pracy dla rozwoju turystyki w środowisku wojskowym, Uchwałą Zarządu Głównego PTTK , wyróżnieni zostali, Dyplomem PTTK następujące Koleżanki i Koledzy: Bernadetta CZYŻEWSKA, Agnieszka JAROSZYNSKA, Halina SOBOLEWSKA, Alfred KALITA i Tadeusz OTAP.

 Za duży wkład pracy w popularyzacji turystyki pieszej, Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK nadaje Medal – 60 lat  Komisji Turystyki Pieszej dla Kol. Jolanty Pawlak – Paluszek.

 Za duży wkład pracy podczas przygotowania i przebiegu organizowanych imprez turystycznych przez Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie , Uchwałą Zarządu Oddziału Wojskowego PTTK w Chełmie niżej wymienione osoby zostały wyróżnione, Dyplomem: Bernadetta CZYŻEWSKA, Agnieszka JAROSZYŃSKA, Maria MUNIAK, Zofia NYCZ, Jolanta PAWLAK – PALUSZEK, Halina Sobolewska, Robert IŁENDA, Edward IŁENDA, Tadeusz OTAP. Robert WŁODARSKI,   

 

     Wśród nas są takie osoby, które swoim działaniem, wspierały działalność statutowa i programowa Oddziału, służyły radą i pomocą, udzielały cennych wskazówek, swoją troską o prawidłowy kierunek krajoznawstwa, wskazywały i wyznaczały kierunki osiągania tych celów, za co w imieniu wszystkich członków Oddziału, chciałbym im w sposób bardzo symboliczny  podziękować. Niech tym podziękowaniem będzie nadanie  niżej wymienionym osobom:

Kol. profesor dr hab. Poli  KULECZCE, Kol. Łukaszowi ŚLIWIŃSKIEMU, Kol. Jerzemu KRZYŻEWSKIEMU, I Kol. Sławomirowi KORPYSZOWI.

TYTUŁU HONOROWEGO CZŁONKA ODDZIAŁU WOJSKOWEGO PTTK w CHEŁMIE,

 

      Szanowni Państwo, wśród nas jest również osoba, która w sposób szczególny, chociaż jeszcze mało znany i popularny promuje walory krajoznawcze obiektów położonych na terenie województwa lubelskiego . Służy pomocą oraz perfekcyjną wiedzą geocachingu, pobudza do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Jest współautorem regulaminu odznaki Lubelski Geocaching. Pozwólcie Koleżanki i Koledzy, że wręczę kol. Łukaszowi Śliwińskiemu jako pierwszemu w województwie i w kraju, paletę wszystkich stopni tej odznaki, jako serdeczne podziękowanie, za wspólną społeczną pracę, która przyczyniła się do tego, że nie jesteśmy już ostatnim województwem w kraju w  stawianiu   skrzynek. Wyprzedziliśmy województwo podlaskie, świętokrzyskie, lubuskie,  opolskie i warmińsko – mazurskie.

 

 

DSC_5716.JPG

 

DSC_5726.JPG

 

DSC_5731.JPG

 

DSC_5735.JPG

 

DSC_5739.JPG

 

DSC_5742.JPG  DSC_5745.JPG

 

DSC_5747.JPG  DSC_5748.JPG

 

DSC_5750.JPG  DSC_5770.JPG

 

DSC_5752.JPG

 

DSC_5753.JPG

 

DSC_5759.JPG

 

DSC_5761.JPG

 

DSC_5764.JPG

 

DSC_5766.JPG

 

DSC_5775.JPG

 

DSC_5772.JPG  DSC_5778.JPG

 

DSC_5780.JPG  DSC_5781.JPG

 

DSC_5783.JPG  DSC_5784.JPG

 

DSC_5785.JPG  DSC_5786.JPG

 

DSC_5789.JPG

 

DSC_5793.JPG

 

P1260293.JPG

 

P1260296.JPG

 

P1260301.JPG

 

P1260302.JPG

 

P1260306.JPG

 

P1260312.JPG

 

P1260313.JPG

 

P1260317.JPG

 

 

Sprawozdanie z działalności programowej za okres 2008 – 2013

Ilość imprez 115,

Ilość uczestników: 15 255,

ilość oprowadzonych wycieczek 36 354,

ilość osób uczestniczących w wycieczkach 152 991.

ilość przyznanych odznak 33 492 sztuk.

 

Najbardziej aktywni członkowie Oddziału: Zofia Nycz Agnieszka Jaroszyńska, Jolanta Pawlak – Paluszek, Maria Muniak, Bernadetta Czyżewska, Halina Sobolewska, Alfred Kalita, Edward Iłenda, Tadeusz Otap.

 

Oddział posiada srebrną i złotą Honorową Odznakę PTTK  oraz Honorową odznakę Turysta Przyrodnik, Medal Za Zasługi dla Lubelszczyzny oraz szereg wyróżnień Ministra Obrony Narodowej.

 

*   *   *

 


W dniach 13 - 16 września 2012 r. Oddział Wojskowy PTTK w Chełmie będzie organizatorem seminarium z serii:
„Mijające Krajobrazy Polski”
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem seminarium
.


W dniach od 03 - 09.10.2010 r. w Świeradowie Zdroju odbył się XL Jubileuszowy Rajd Górski Wojska Polskiego. Nasz oddział na tym rajdzie reprezentowali Witold Kliza i Zofia Nycz.


Przyjęcie uczestników Rajdu Zofia Nycz i Witold Kliza


Uroczyste otwarcie rajdu


Kol. Zofia Nycz w oczekiwaniu na wyjście w trasę


Prezes naszego Oddziału Witold Kliza wręcza Kol. Bozenie Jarosz dyplom-podziękowanie
za współpracę z naszym Oddziałem


Uroczyste zakończenie Rajdu


Kol. Witold Kliza na trasie Rajdu

 


Wojskowe Koło Turystyki Motorowej PTTK "KLAKSON" działające przy Oddziale Wojskowym PTTK w Chełmie zajęło szósty rok z rzędu I miejsce we współzawodnictwie ogólnopolskim pomiędzy Klubami Turystyki Motorowej PTTK.

 


BORÓWNO  - Prezes OW PTTK w Chełmie odbiera puchar za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie
ogólnopolskim pomiędzy KTM PTTK za 2008 r.

 


43 CZPTM DOBCZYCE - Prezes Witold Kliza odbiera puchar za zajęcie I miejsca we współzawodnictwie
ogólnopolskim pomiędzy KTM PTTK za 2009 r.